Třídění a následná recyklace druhotných surovin jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Díky větší míře recyklace se snižuje množství produkovaného odpadu, který by jinak končil na skládkách, a dochází ke snížení tzv. uhlíkové stopy, která může mít podobu snížení emisí, snížení spotřeby elektrické energie, ropy nebo vody potřebné pro výrobu nových produktů.

Fatra, a.s. – tradiční zpracovatel plastů – nabízí portfolio v recyklaci plastů. Na moderní regranulačnh lince vyrábíme regranuláty pro vstřikování, vyfukování a extruzi.

 • Na základě požadavků zákazníků lze vyrobit regranuláty s požadovaným indexem toku taveniny, různých barev včetně regranulátů s obsahem plniv.
 • Vyrábíme z interních i externích odpadů.
 • Vykupujeme plastový odpad.

výhody

 • Stabilní výrobní proces s průběžnou kontrolou
 • Nabízíme zpracování plastových odpadů z materiálů PP, PE, PP/PE, EVAC
 • Možnost barvení regranulátu nebo přidání aditiv přímo při výrobě
 • Homogenizace v silech
 • Výrobní dávky od 5 tun
 • Individuální přístup ke každé zakázce

regranulační linka

Recyklační linka je určena k přepracování technologického vratného materiálu, neshodných nebo reklamovaných výrobků, pytlů od surovin a nakupované druhotné suroviny od externích organizací. Zpracovávaný materiál je rozdrcen a dopravníkem je přiváděn k aglomerátoru, kde je znovu drcen a odstřeďován přímo do extruderu. V zahřívaném extruderu rotující šnek materiál dopravuje k filtru taveniny. Přitom je materiál homogenizován a změkčován.
Plastová tavenina, vyčištěná ve filtru je adaptérem dopravována do zóny kaskádového extruderu. V tomto extruderu přepravuje šnek materiál vyhřívaným válcem dále ke granulátoru. Přitom jsou vakuovým odplyňováním odstraňovány plyny, vznikající u potištěného, vlhkého nebo organického materiálu. V granulátoru je plastová tavenina protlačována vstřikovací destičkou. Provazce taveniny, jsou následně odřezávány, zachyceny proudem vody, ochlazeny a následně vysušeny. Hotový granulát je dopravován do zásobníku, odkud je plněn resp. veden do míchacích sil odkud se následně balí.


vykupované materiály

Vykupujeme všechny tyto materiály ve všech zobrazených formách:

MateriályForma odpadu
PP
PE
PP/PE
EVAC
Fólie, role, náviny
Vtoky, neshodné díly, atd.
Drtě
Granuláty

Ke stažení

katalog
 • FATRA - Infolist Regranulace
  • FATRA - Infolist Regranulace

kontakt

Pokud máte zájem o výše uvedenou službu, můžete kontaktovat přímo obchodní oddělení Fatry

Bc. Lukáš Volný
Tel.: +420 577 503 449
Mobil: +420 725 906 717
Email: lukas.volny@fatra.cz