Jedním z důvodů pro využívání druhotných surovin (plastového odpadu) je ekonomická výhodnost, která je způsobena snížením materiálové náročnosti a obecně nižšími cenami vstupů – recyklátu/regranulátů.
Používáním většího množství recyklátu ve výrobcích, jako alternativy k primárním zdrojům, obvykle dochází ke snížení jejich výsledné ceny, což přispívá k lepšímu uplatnění výrobků na trhu.

 • Na moderní regranulační lince vyrábíme regranuláty pro vstřikování, vyfukování a extruzi.
 • Na základě požadavků zákazníků lze vyrobit regranuláty s požadovaným indexem toku taveniny, různých barev včetně regranulátů s obsahem plniv.
 • Vyrábíme z interních i externích odpadů.

nabízíme

 • Stabilní výrobní proces s jeho průběžnou kontrolou
 • Možnost barvení regranulátu nebo přidání aditiv přímo při výrobě
 • Výrobní dávky – od 5 tun
 • Kvalita a čistota výstupních materiálů
 • Individuální přístup ke každé zakázce

nabízené materiály

Typ – technologie zpracování
MateriálExtruzníVstřikovací Vyfukovací
(LD/HD) PE regranulátxX
PP regranulátxX
PP / PE regranuátxX

zpracování regranulátů do výrobků

Důvody pro využívání druhotných surovin (plastového odpadu) jsou v zásadě dva:

 • Prvním je příznivý dopad na životní prostředí. Třídění a následná recyklace druhotných surovin jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Díky větší míře recyklace se snižuje množství produkovaného odpadu, který by jinak končil na skládkách, a dochází ke snížení tzv. Uhlíkové stopy, která může mít podobu snížení emisí, snížení spotřeby elektrické energie, ropy nebo vody potřebné pro výrobu nových produktů.
 • Druhým důvodem je samozřejmě ekonomická výhodnost, která je způsobena snížením materiálové náročnosti a obecně nižšími cenami vstupů – recyklátu / regranulátů.
  Používáním většího množství recyklátu ve výrobcích, jako alternativy k primárním zdrojům, obvykle dochází ke snížení jejich výsledné ceny, což přispívá k lepšímu uplatnění výrobků na trhu.
Doporučené technologie
zpracování regranulátu
Výrobky z regranulátuUkázka produktu
Vytlačování / ExtruzeHadice / hadičky, trubky
Opláštění kabelů
Profily rozmanitých tvarů
Extrudované fólie a desky

VstřikováníRůzné vstřikované výrobky
Přepravky, boxy
Dlaždice

VyfukováníVyfukované fólie
Odpadkové pytle

balení – dle přání zákazníka


Ke stažení

katalog
 • FATRA - Infolist Regranulace
  • FATRA - Infolist Regranulace

kontakt na prodej

Pokud máte zájem o výše uvedený produkt, můžete kontaktovat přímo obchodní oddělení Fatry

Bc. Lukáš Volný
Tel.: +420 577 503 449
Mobil: +420 725 906 717
Email: lukas.volny@fatra.cz