Fatra, a.s. disponuje skvěle vybavenou laboratoří, díky čemuž můžeme ověřit parametry vstupních surovin a zajistit / ověřit kvalitu výstupních materiálů.

Na vstupu do recyklační linky u vstupních surovin testujeme:

 • Vlhkost
 • Obsah těkavých látek
 • Index toku taveniny
 • XRS analýza
 • Obsah popela
 • Identifikace polymeru pomocí DSC analýzy
 • Hustota
 • Sypná hmotnost
 • laboratorní zařízení

  Naše laboratoř zajišťuje:

  • kontinuální kvalitu vstupů
  • kontrolu vlastností regranulátu při výstupu
  • možnost atestů k jednotlivým dodávkám

  zkoušky – parametry – výstupních materiálů

  Zkoušky proveditelné u všechy typů regranulátů (výstup z linky):

  ParametrZkoušeno dle
  Index toku taveninyČSN EN ISO 1133-1 Stanovení hmotnostního a objemového indexu toku taveniny termoplastů – část 1: standartní metoda
  HustotaČSN EN ISO 1183-1 Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda
  Sypná hmotnostČSN EN ISO 60 Plasty – stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standartní nálevkou
  Obsah popeleČSN EN ISO 3451-1 Stanovení popela – část 1: všeobecné metody
  Obsah těkavých látekČSN EN ISO 787-2 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv – část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C
  Obsah těžkých kovůInterní metodika TE-4582-15 na základě rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRF)
  související norma IEC 62321 Elektrotechnické výrobky – Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním

  Zkoušky proveditelné u vstřikovacích typů regranulátů:

  ParametrZkoušeno dle
  Vstřikování zkušebních tělesČSN EN ISO 294-1 Plasty – vstřikování zkušebních těles z termoplastů – část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu
  Vrubová houževnatost CharpyČSN EN ISO 179-1 Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy – část 1: neinstrumentovaná rázová zkouška
  Tahové vlastnosti  
  Modul pružnostiČSN EN ISO 527-1 Stanovení tahových vlastností – část 1: Obecné principy
  Pevnost a poměrné prodloužení na mezi kluzuČSN EN ISO 527-2 Stanovení tahových vlastností – část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty
  Napětí a poměrné prodloužení při přetržení)ČSN EN ISO 13934-1 – Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip