Zpráva o společenské odpovědnosti 2022

Zpráva o společenské odpovědnosti 2022

SLOVO ÚVODEM

Rok 2022 si budeme všichni dlouho pamatovat a jistě se stane historicky významným rokem. Kromě všech nahromaděných problémů po dvouletém období Covidu s cenami surovin a jejich dostupností, růstem cen energií a růstem inflace, napadlo Rusko v únoru 2022 Ukrajinu a spustilo válečný konflikt poměrně blízko našich hranic, což jsme si do té chvíle už ani nedokázali představit.

Bohužel válka nadále trvá a naděje na její brzké ukončení je stále v nedohlednu. V kombinaci se sankcemi uvalovanými na Ruskou federaci se tato skutečnost promítla i do globální ekonomiky a zvláště pak zasáhla Evropu, která byla významně závislá na ruských strategických surovinách, především na zemním plynu a ropě. Turbulentní pohyb cen a zejména růst cen energií, surovin i ostatních služeb byl následně bezprecedentní. Vzniklé situaci musela čelit každá firma a bohužel je velká pravděpodobnost, že toto nestandardní a nejisté prostředí bude pokračovat i v příštím roce.

My jsme i za těchto nepříznivých podmínek zvládli rok 2022 se ctí, i když hodnot stanoveného plánu hospodářského výsledku nebylo tentokrát dosaženo. Zároveň pevně věřím, že zvládneme i následující rok 2023, ve kterém se snad dočkáme ukončení válečného konfliktu a také zklidnění rozkolísaného a nestabilního makroprostředí, které negativně působí na firmy a samozřejmě také na všechny domácnosti.

I přes všechny tyto okolnosti se neodchylujeme od našeho dlouhodobého cíle, který je současně našim posláním, a tím je vyrábět udržitelné kvalitní plastové výrobky. To znamená především výrobky s dlouhou životností, s obsahem vratných materiálů a s pozitivním příspěvkem na naše okolí. Zároveň máme nastaveny vysoké standardy nejen výrobních procesů, ale také vnitropodnikových norem zaručujících ochranu lidských práv, eliminace jakýchkoliv forem diskriminace a zajištění bezpečného pracovního prostředí pro všechny naše zaměstnance.

Udržitelnost je pro nás naprostou přirozeností. Nadále budeme splňovat přísná kritéria, která jsou na naše odvětví kladena, včetně dalších dobrovolných závazků, které si stanovujeme pro oblast ochrany životního prostředí.

Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel Fatra, a. s.


Prohlédněte si online CSR report – Zpráva o společenské odpovědnosti 2022 (PDF).