I v době koronaviru Fatra aktivně pomáhá

I v době koronaviru Fatra aktivně pomáhá

Společnost Fatra si i přes nepříznivé podmínky, které způsobila pandemie koronaviru, hledá cesty, jak pomáhat svému okolí. Mezi nejvíce rizikové skupiny v dnešní době patří senioři a osoby s oslabenou imunitou. Proto jsme se rozhodli pomoci Domovu pro seniory v Napajedlích a Zdravotnímu ústavu paliativní a hospicové péče v Uherském Hradišti. Hmotná pomoc v době nedostatku ochranných pomůcek byla v podobě pláštěnek a návleků, které byly využity jako nouzové řešení k  ochraně personálu tamních zařízení. Zdravotnímu ústavu v Uherském Hradišti byly následně odeslány i respirátory třídy FFP2.

Transformování některých úseků výroby na šicí dílny přispělo k výrobě dalších ochranných pomůcek a to zejména látkových roušek chránících dýchací cesty nejen zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, ale také blízkého okolí firmy. Od začátku pandemie byly ve Fatře našity tisíce ochranných textilních roušek. Zhruba polovina jich vznikla přímo ve Fatře, o druhou půlku se zasloužili dobrovolníci. „Jelikož aktuální výskyt koronavirové pandemie nás všechny vyzývá k tomu, abychom si vzájemně pomáhali, oslovili jsme všechny, kteří mají chuť a možnost pomoci s šitím roušek pro naše zaměstnance, zaměstnance jídelny a ostrahy, města Napajedla. Do této výzvy se nám zapojili i dobrovolníci z řad rodinných příslušníků našich zaměstnanců. „Tak velká odezva na naši výzvu a ochota pomáhat nás moc potěšila a všem za jejich solidaritu děkujeme“, okomentoval situaci generální ředitel Pavel Čechmánek.

Tíživá situace nás přiměla také podívat se na současné portfolio, které Fatra nabízí zejména pro segment Medical. Kromě ložních vložek a alternativního využití pláštěnek bylo nutné zaměřit se také na případnou výrobu krycích plášťů. V současné době byly urychleně vyvinuty prototypy jednorázového krycího pláště z paropropustného laminátu anebo polyetylenové fólie. Po dokončení vývoje tyto výrobky mohou být využity jako další zvýšení ochranných standardů v rámci jednotlivých provozů zařízení se zvýšenými nároky na hygienu.

Společnost Fatra stále vyrábí a navzdory nepříznivým okolnostem odolává. Je to nejen díky hygienickým opatřením uvnitř firmy, ale také díky odhodlání zaměstnanců vyrábět produkty, které mohou v současné chvíli nejvíce pomoci. Ať už se jedná o svařované výrobky z PE nebo PVC fólií (ložní vložky, pláštěnky), PVC kelímky a vaničky s víčky na potraviny, podlahové krytiny s antibakteriální úpravou, paropropustné lamináty na operační roušky, PVC protiprůvanové pásy či PVC fólie pro výrobu zástěn, společnost Fatra má vždy co nabídnout, buď v podobě krátkodobé pomoci nebo dlouhodobé spolupráce.