REGRANULACE

Zpracovávaný materiál je rozdrcen a dopravníkem je přiváděn k aglomerátoru, kde je znovu drcen a odstřeďován přímo do extruderu. V zahřívaném extruderu rotující šnek materiál dopravuje k filtru taveniny. Přitom je materiál homogenizován a změkčován.
Plastová tavenina, vyčištěná ve filtru je adaptérem dopravována do zóny kaskádového extruderu. V tomto extruderu přepravuje šnek materiál vyhřívaným válcem dále ke granulátoru. Přitom jsou vakuovým odplyňováním odstraňovány plyny, vznikající u potištěného, vlhkého nebo organického materiálu. V granulátoru je plastová tavenina protlačována vstřikovací destičkou. Provazce taveniny, jsou následně odřezávány, zachyceny proudem vody, ochlazeny a následně vysušeny. Hotový granulát je dopravován do zásobníku, odkud je plněn resp. veden do míchacích sil odkud se následně balí.