Zpracování regranulátů do výrobků

Důvody pro využívání druhotných surovin (plastového odpadu) jsou v zásadě dva:

  • Prvním je příznivý dopad na životní prostředí. Třídění a následná recyklace druhotných surovin jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Díky větší míře recyklace se snižuje množství produkovaného odpadu, který by jinak končil na skládkách, a dochází ke snížení tzv. Uhlíkové stopy, která může mít podobu snížení emisí, snížení spotřeby elektrické energie, ropy nebo vody potřebné pro výrobu nových produktů.
  • Druhým důvodem je samozřejmě ekonomická výhodnost, která je způsobena snížením materiálové náročnosti a obecně nižšími cenami vstupů – recyklátu / regranulátů.
    Používáním většího množství recyklátu ve výrobcích, jako alternativy k primárním zdrojům, obvykle dochází ke snížení jejich výsledné ceny, což přispívá k lepšímu uplatnění výrobků na trhu.