Třídění a následná recyklace druhotných surovin jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Díky větší míře recyklace se snižuje množství produkovaného odpadu, který by jinak končil na skládkách, a dochází ke snížení tzv. uhlíkové stopy, která může mít podobu snížení emisí, snížení spotřeby elektrické energie, ropy nebo vody potřebné pro výrobu nových produktů.

Fatra, a.s. – tradiční zpracovatel plastů – nabízí portfolio v recyklaci plastů. Na moderních regranulačních linkách vyrábíme regranuláty pro vstřikování, vyfukování a extruzi.

  • Na základě požadavků zákazníků lze vyrobit regranuláty s požadovaným indexem toku taveniny, různých barev včetně regranulátů s obsahem plniv.
  • Vyrábíme z interních i externích odpadů.
  • Vykupujeme plastový odpad.

Vykupované materiály

Vykupujeme všechny tyto materiály ve všech zobrazených formách:
Materiály Forma
PP, PE, PP/PE, EVAC Fólie, role, náviny
Vtoky, neshodné díly, atd.
Drtě
Granuláty

Výhody produktu

  • Stabilní výrobní proces s průběžnou kontrolou
  • Nabízíme zpracování plastových odpadů z materiálů PP, PE, PP/PE, EVAC
  • Možnost barvení regranulátu nebo přidání aditiv přímo při výrobě
  • Individuální přístup ke každé zakázce

Fotogalerie


Ke stažení

katalog
  • FATRA - Infolist Regranulace
    • FATRA - Infolist Regranulace

Kolekce tvarů


Kontakty

Pokud máte zájem o výše uvedený
produkt, můžete kontaktovat
přímo obchodní oddělení Fatry

Bc. Lukáš Volný
Tel.: +420 577 503 449
Mobil: +420 725 906 717
Email: lukas.volny@fatra.cz