BALENÍ REGRANULÁTŮ

Regranuláty jsou baleny dvojím způsobem:
a) do Oktabínů
b) do Big-bagů – o hmotnosti 750 kg nebo 1000 kg. Balení má konstantní hmotnost